Atlac 580 ACT Vinylesterhars

Atlac 580 ACT Vinylesterhars
Atlac 580 ACT Vinylesterhars
Atlac 580 ACT Vinylesterhars
Atlac 580 ACT Vinylesterhars
€ 19,99 Inclusief BTW

Atlac 580 ACT Lamineerhars

1092
Maat


Voorraad van onze winkels:

Atlac 580 ACT is een voorversnelde vinylesterhars. In combinatie met glasvezel geschikt voor het bouwen en repareren van vormstukken waarbij hoge eisen worden gesteld aan de temperatuur -en chemicaliën bestendigheid. Bestand tegen warm water, zuur- en zoutoplossingen en temperaturen van 115ºC.

 

Kenmerken:

 • goede chemicaliën bestendigheid;

 • hoge temperatuurbestendigheid (115°C)

 • in combinatie met glasvlies materiaal zeer geschikt als eerste laag in osmose herstel systemen op (geschilderde) polyester laminaten.

 • licht thixotroop;

 • voorversneld;

 • lage styreen emissie, droogt kleefvrij op;

 • snelle doorharding, maar met lage exotherme piek.

 

Verwerking:

 • voeg voor gebruik 1 tot 3% M.E.K. peroxide toe;

 • voor het gebruik de vinylesterhars en M.E.K. peroxide intensief met elkaar mengen;

 • gebruik bij het verwerken telkens schone gereedschappen om vervuiling van de vinylesterhars te voorkomen;

 • tref bij verwerking altijd de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Dosering M.E.K. peroxide:

De dosering van M.E.K. peroxide is afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid aan te maken product.

 

Onderstaand tabel bevat een indicatie voor een gemiddelde dosering M.E.K. peroxide.

Hars

M.E.K. peroxide

 

1 %

25°C – 30°C

2 %

20°C – 25°C

3 %

15°C – 20°C

100 gr

1 gr

2 gr

3 gr

250 gr

2,5 gr

5 gr

7,5 gr

750 gr

7,5 gr

15 gr

22,5 gr

5 kg

50 gr

100 gr

150 gr

20 kg

200 gr

400 gr

600 gr

 

Verbruik:

Het verbruik is mede afhankelijk van de gebruikte glasvezel materialen.

 

Onderstaand tabel bevat een indicatie voor een gemiddeld harsverbruik.

Soort glasmat/glasweefsel

Harsverbruik per m²

Laagdikte

Glasmat 150 gram/m²

350 gram

0,35 mm / 350 µm

Glasmat 225 gram/m²

500 gram

0,50 mm / 500 µm

Glasmat 300 gram/m²

700 gram

0,70 mm / 700 µm

Glasmat 450 gram/m²

1000 gram

1,0 mm / 1000 µm

Rovingweefsel 600 gram/m²

600 gram

0,90 mm / 900 µm

 

Overschilderen Atlac 580 ACT (osmose herstel)

 

Onderstaand tabel bevat een overzicht van de minimale en maximale tijden voor het aanbrengen van de afwerklagen.

Aanbrengen afwerklaag

15°C

20°C

25°C

Minimum met topcoat

4 uur

4 uur

4 uur

Minimum, met epoxy of DD Lak

24 uur

24 uur

24 uur

Maximum, na ontvetten en schuren

met korrel P120 - P180

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

 

Verpakking: 750 ml, 5 kg en 20 kg.

 

artikelnummer 1092 - Atlac 580 ACT 750 ml

artikelnummer 1093 - Atlac 580 ACT 5 kg

artikelnummer 1094 - Atlac 580 ACT 20 kg

 

artikelnummer 10921202 - Atlac 580 ACT 750 ml + 20 gr M.E.K. peroxide

artikelnummer 10931207 - Atlac 580 ACT 5 kg + 100 gr M.E.K. peroxide

artikelnummer 10941203 - Atlac 580 ACT 20 kg + 400 gr M.E.K. peroxide

 

Veiligheidsinformatie

 

Basis

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H372 Veroorzaakt schade aan de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Verharder

H242 Brandgevaar bij verwarming.

H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Verwerkingstijd
Bij 20°C en 2% M.E.K. peroxide 20 minuten
Mengverhouding
Mengen met 1 tot 3% M.E.K. peroxide
Verwerkingstemperatuur
Minimaal 15°C
Verbruik
Afhankelijk van type glasvezel
Kleur
Transparant roze
Poly-Pol

Klanten die dit product aangeschaft hebben kochten ook...

Product toegevoegd aan verlanglijst

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.